İtfiaye TelsizHollanda Kamu Güvenliği Telsiz Altyapısı yenileme ihalesini Hytera GmbH Almanya kazandı, Avrupanın en eski entegre kamu haberleşme ağına sahip Hollanda bu altyapıyı yenileme yolunda 2015 yılı başında başlattığı çalışmalarında son kararı Hytera olarak verdi. C2000 olarak bilinen sayısal telsiz altyapısının yenilenmesi işlemi üç fazdan oluşacak, 1. faz Merkezi anahtarlama istasyonları ve buna bağlı ses ve veri haberleşmesine imkan veren baz istasyonları, 2. faz Acil durumlar için Alarm yönetimi ve mesajlaşma, 3. faz Komuta Kontrol Merkezlerinin yenilenmesi şeklinde ilerleyecek. Teknik uzmanlarında içerisinde bulunduğu bir ekibin ihale aşamasında 20 günlük detaylı incelemeleri neticesinde Hytera TETRA iletişim altyapısının seçilmesine karar verildi. Sistem her türlü doğal afet ve felaket senaryolarına uygun yedeklilik                                                                   sağlayacak şekilde kurulacak ve hizmete alınacak.